میز گرد پایه چدنی پاندا PND-201A

1700000 تومان میز گرد پایه چدنی پاندا کد 201 مناسب برای استفاده در سرویس غذاخوری خانگی و تجاری گردشگری شامل هتل، رستوران، تالار، و کافی شاپ

میز مستطیل پایه چدنی پاندا PND-201B

2100000 تومان میز مستطیل بنکوئیت پاندا کد 201 - قیمت مربوط به سایز کوچک است برای مشاهده سایر قیمت ها به بخش دانلودها لیست قیمت مراجعه کنید

میز مربع پایه چدنی پاندا PND-201C

1700000 تومان میز مربع پایه چدنی پاندا کد 201 مناسب برای استفاده در سرویس غذاخوری خانگی و تجاری گردشگری شامل هتل، رستوران، تالار، و کافی شاپ

میز گرد پاندا PND-202A

1300000 تومان میز گرد بنکوئیت پاندا کد 202 - قیمت مربوط به سایز کوچک است برای مشاهده سایر قیمت ها به بخش دانلودها لیست قیمت مراجعه کنید

میز مربع پاندا PND-202B

1300000 تومان میز مربع بنکوئیت پاندا کد 202 - قیمت مربوط به سایز کوچک است برای مشاهده سایر قیمت ها به بخش دانلودها لیست قیمت مراجعه کنید

میز مستطیل پاندا PND-203A

1300000 تومان میز مستطیل پاندا کد 203 - قیمت مربوط به سایز کوچک است برای مشاهده سایر قیمت ها به بخش دانلودها لیست قیمت مراجعه کنید

میزتاشو گرد پاندا PND-204A

1600000 تومان میزتاشو گرد بنکوئیت پاندا کد 204 - قیمت مربوط به سایز کوچک (گرد120) است برای مشاهده سایر قیمت ها به بخش دانلودها لیست قیمت مراجعه کنید

میزتاشو مستطیل پاندا PND-204B

1400000 تومان میزتاشو مستطیل بنکوئیت پاندا کد 204 - قیمت مربوط به سایز کوچک (4نفره) است برای مشاهده سایر قیمت ها به بخش دانلودها لیست قیمت مراجعه کنید

میزتاشو مربع پاندا PND-204C

1350000 تومان میزتاشو مربع بنکوئیت پاندا کد 204 مناسب برای استفاده در سرویس غذاخوری خانگی و تجاری گردشگری شامل هتل، رستوران، تالار، و کافی شاپ

میزتاشو نیم دایره پاندا PND-204D

1400000 تومان میز تاشو نیم دایره پاندا کد 204 - قیمت مربوط به سایز 180 است برای مشاهده سایر قیمت ها به بخش دانلودها لیست قیمت مراجعه کنید

میزتاشو هلالی پاندا PND-204E

1800000 تومان میزتاشو هلالی پاندا کد 204 مناسب برای ساخت میزهای بزرگ ترکیبی با کاربرد تجاری گردشگری شامل هتل، رستوران، تالار، و کافی شاپ و همچنین به عنوان میز کنفرانس

میزتاشو ربع دایره پاندا PND-204F

1150000 تومان میزتاشو ربع دایره پاندا کد 204 مناسب برای ساخت میزهای بزرگ ترکیبی با کاربرد تجاری گردشگری شامل هتل، رستوران، تالار، و کافی شاپ و همچنین به عنوان میز کنفرانس

میز بنکوئیت پاندا PND-206B

1300000 تومان میز مستطیل بنکوئیت پاندا کد 206 - قیمت مربوط به سایز بزرگ است برای مشاهده سایر قیمت ها به بخش دانلودها لیست قیمت مراجعه کنید

میز گرد بنکوئیت پاندا PND-207

1700000 تومان میز گرد پاندا کد 207 - قیمت مربوط به سایز بزرگ است برای مشاهده سایر قیمت ها به بخش دانلودها لیست قیمت مراجعه کنید