هتل میثاق مشهد

هتل میثاق مشهد

یکی از پروژه های اخیر تجهیزشده توسط شرکت مبلمان پاندا، هتل میثاق واقع در منقطه بلوار وکیل آباد مشهد می باشد.