تماس با ما

آدرس: کارخانه: مشهد، شهرک صنعتی کلات
فروشگاه: مشهد، نبش سناباد 6، پلاک 92
شماره های تماس: کارخانه: 05132626300
موبایل: 09151002115
ایمیل: Panda.chair.co@gmail.com
ساعت های کاری: کارخانه: 7 تا 14:30
فروشگاه: 10:00 تا 21:30