نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل افغانستان

نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان

نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل افغانستان

نمایشگاه اختصاصی صندلی، میز و مبلمان ایران در افغانستان در سال 1394 شرکت مبلمان پاندا تولید کننده میز، صندلی و مبلمان در نمایشگاهی که از طریق شرکت نمایشگاهی تهران و در کابل افغانستان به مدت 10 روز برگزار شد، حضور یافت. در این مدت و در نمایشگاه صندلی، میز و مبلمان ایران در افغانستان با […]

نویسنده: manager
تاریخ: 1400/02/29

نمایشگاه اختصاصی صندلی، میز و مبلمان ایران در افغانستان

در سال 1394 شرکت مبلمان پاندا تولید کننده میز، صندلی و مبلمان در نمایشگاهی که از طریق شرکت نمایشگاهی تهران و در کابل افغانستان به مدت 10 روز برگزار شد، حضور یافت. در این مدت و در نمایشگاه صندلی، میز و مبلمان ایران در افغانستان با برگزاری جلسات متعدد طی نمایشگاه و همچنین در محل کنسولگری ایران در افغانستان توانستیم با تجار و دیگر شرکت های همکار در رابطه با ارائه محصولات شرکت مبلمان پاندا و همچنین افزایش سطح همکاری مذاکراتی انجام دهیم. هدف از برگزاری نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل افغانستان آشنایی بیشتر تجار با توانمندیهای کشور ایران در زمینه تولید و عرضه مبلمان، میز و صندلی هتل، رستوران و تالار بود.     نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان         نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان       نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان       نمایشگاه اختصاصی ایران در افغانستان