پروژه هتل میثاق مشهد

پروژه هتل میثاق مشهد - مبلمان پاندا - تولیدی پاندا - شرکت پاندا

پروژه هتل میثاق مشهد

تجهیز میز و صندلی پروژه هتل میثاق مشهد Misagh Hotel project in Mashhad توسط شرکت تولیدی مبلمان پاندا در مشهد انجام گرفت.

نویسنده: حسام شیخی
تاریخ: 1400/02/26
نظرات: دیدگاهی وجود ندارد

تجهیز میز و صندلی پروژه هتل میثاق مشهد Misagh Hotel project in Mashhad توسط شرکت تولیدی مبلمان پاندا در مشهد انجام گرفت.

ارسال پیام